Proprietãti DTM

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Zona de Lucru >

Proprietãti DTM

PROPRIETATI ALE UNUI DTM

 

O datã importate punctele, triangulat sau obtinute liniile de nivel, este posibilã controlarea elementelor generate apãsând butonul "Gestiune DTM" DTMs

În prima parte a fereastrei care se deschide sunt indicate datele DTM-ului si dimensiunile.

Pentru a sterge un întreg grup omogen de date (puncte, triunghiuri, curbe, etc.) apãsati butonul "cos" de lângã element.

Dimensiunile mãsurãtorii din aceastã fereastrã pot fi doar vizualizate, nu si modificate.

Pentru a schimba numele DTM-ului înlocuiti direct numele prezent cu cel dorit.

 

Proprietãtile DTM-ului din a doua parte a ferestrei cuprind câteva setãri pentru reprezentarea tridimensionalã:

Categorie triunghiuri. Selectioneazã si vizualizeazã doar triunghiurile apartinând unui anumit grup, specificat în crearea triunghiurilor.

Fiecãrui grup i se poate asocia o culoare, o texturã (imagime bitmap de vizualizat în rendering 3D) si o transparentã. Apãsati Aplicã pentru a memora modificãrile.

NB. Textura si trensparenta sunt disponibile doar în timpul vizualizãri 3D via DirectX

 

 

 

© 2020 Geostru Software