STRUCTURA OBIECTELOR GRAFICE

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

STRUCTURA OBIECTELOR GRAFICE

STRUCTURA OBIECTELOR GRAFICE

 

TriSpace culege datele unui singur desen într-un fisier de proiect si cuprinde diverse entitãti ce se pot gestiona separat.

Obiectul principal pe baza cãruia programul dezvoltã celelalte elemente este DTM-ul (Digital Terrain Model).

 

În TriSpace un DTM este compus din câteva elemente care descriu modelul numeric:

Punto punctele mãsurate

triangoli reteaua de triunghiuri ce se formeazã prin unirea controlatã a punctelor

isopsie curbele de nivel

voronoi datele Voronoi

 

 

În help se va face referire la DTM drept continând aceste 4 elemente. Prin mãsurãtoare se întelege tratarea punctelor mãsurate, iar prin TIN (Triangular Irregular Network) sau mesh se va face referire la reteaua de triunghiuri, prin IZOHIPSE sau Linii de nivel se face referire la curbele de nivel care descriu planimetric altitudinile unei mãsurãtori.

Un singur DTM poate contine maxim toate cele 4 elemente descrise anterior. Mai multe DTM-uri pot fi folosite de exemplu pentru a descrie fazele de evolutie ale aceleiasi mãsurãtori în decursul timpului (excavãri, noi mãsurãtori, etc.).

Un fisier de proiect poate deci contine un numãr nelinitat de DTM-uri, introduse de utilizator sau obtinute prin procese de calcul ca produs al prelucrãrii altor DTM-uri, fiind posibilã vizualizarea câte unuia, pe rând. Pentru a trece de la un DTM la altul selectionati DTM-ul de interes din listã prezentã în imagine:

ComboDTM

Pentru a crea un DTM nou apãsati butonul din dreapta listei new_dtm. Pentru a controla, modifica sau elimina elementele continute de un DTM apãsati butonul Gestiune DTM DTMs Vezi si Gestiune DTM

Când se importã un fisier cu puncte, importa datele vor fi introduse în DTM-ul curent.

Un DTM poate contine si o sectiune. În acest caz special desenul poate fi doar salvat sau printat. Nu pot fi adãugate sau modificate alte elemente

sezione

 

Obiecte grafice

În timpul vizualizãrii unui DTM este posibilã introducerea unor elemente suplimentare:

linea  Linii si Linii frânte  

poligono Poligoane neregulate

rect Dreptunghiuri

testo Texte

bitmap Imagini raster

Elementele descrise mai sus pot servi drept suport pentru desenul elementelor neconstitutive ale modelului numeric al DTM-ului sau pot functiona ca elemente structurale ale mãsurãtorii (blocãri, constructii, etc.) sau ca instrumente pentru interpolãrile speciale (sectiuni, extrudãri, excavãri).

Dintre proprietãtile obiectelor:

Obiectele linie pot fi definite ca simple drepte conexe sau ca B-SPline, le pot fi aplicate sãgeti, pot fi definite ca blocãri pentru triangulatii succesive sau pot fi folosite pentru efectuarea sectiunilor bidimensionale.

Poligoanele si dreptunghiurile pot fi tratate ca simple linii frânte închise, ca perimetru blocat sau ca zonã de excludere pentru triangulatii, pot fi extrudate pentru formarea solidelor 3D, umplute cu imagini raster sau cu o culoare uniformã.

Textele pot fi rotate si permit scrierea pe mai multe rânduri.

Imaginile raster (Bitmap sau JPG) pot fi introduse si redimensionate pentru a efectua digitizarea hãrtilor.

Vizibilitatea obiectelor grafice

Vizibilitatea elementelor proiectului depinde de starea LAYER-ului corespondent, dar când se introduce unul dintre obiecte, vizibilitatea sa este extinsã la toate DTM-urile proiectului. Dacã apare necesitatea de a bloca un element la un anume DTM, de exemplu un text specific, care descrie anumite particularitãti, selectionati obiectul si apãsati butonul Blocare Obiect lock_obj.

Starea LAYER-ului influenteazã toate DTM-urile, dacã spre exemplu layer-ul TEXTE este dezactivat, nu va fi vizualizat niciun text, în niciun DTM.

 

 

 

© 2020 Geostru Software