Tip triangulatie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Triangulatii/Suprafete >

Tip triangulatie

ALEGEREA TIOULUI DE TRIANGULATIE

Înaintea efectuãrii triangulatiei este posibilã alegerea modalitãti de obtinere a triunghiurilor. În panoul proprietãtilor, sectiunea Triangulatie, se gãseste tipul de algoritm de utilizat:

0 - Delaunay. Acest algoritm, cel mai rãspândit în topografie, uneste toate punctele mãsurate cu triunghiuri astfel încât niciunul nu intersecteazã alte laturi. Fiecare punct al mãsurãtori va fi conectat cu 2 sau mai multe laturi ale triunghiurilor formate. Totalitatea triunghiurilor va forma o suprafatã compactã.

1 - Delaunay incremental. Este asemãnãtor cu precedentul dar se bazeazã pe repetãri si pe un tip de definitivare a suprafetelor. În timp ce primul, dacã este efectuat de mai multe ori, va forma mereu acelasi set de triunghiuri, acesta, pentru fiecare va adãuga un punct mediu la centru si va retriangula totul. Practic, Delaunay incremental dubleazã numãrul de triunghiuri la fiecare trecere. Dacã, de exemplu, prima datã se formeazã 100 de triunghiuri, mãsurãtoare generalã va numãra 100 de puncte în plus iar noua triangulatie va împãrtii toate triunghiurile pe noul set de puncte.

2 - Anizotropic. Cu acest algoritm este posibilã obtinerea unei suprafete cu triunghiuri regulare si cu unghiuri la vârfuri nu mai mici de 30 de grade. Pentru a putea respecta conditia, algoritmul va introducde noi puncte în mãsurãtoare pânã când întreaga suprafatã va fi uniformã. Este important de subliniat cã înainte de efectuarea acestui tip de prelucrare trebuie sã existe un perimetru fixat/blocat, concav sau convex, altfel fiind generatã o eraore. Datã fiind complexitatea algoritmului este recomandabil a nu se folosi acest tip de triangulatie pentru mãsurãtori consistente cu foarte multe puncte sau prea apropiate.

Pentru a initia triangulatia si a obtine suprafata apãsati butonul triangoli

Alegerea tipului de vizualizare

O datã generate toate triunghiurile este posibilã reprezentarea suprafeteii în mai multe moduri. În panoul proprietãtilor, sectiunea Mesh, sunt prezente câteva setãri pentru personalizarea vizualizãrii.

"Model scarã culori"

tri_wiretri_1280tri_256tri_vbtri_BWtri_mono

 

Operatiuni asupra triunghiurilor

Stergere

Pentru a sterge un triunghi selectionati-l (sunt evidentiate cele 3 varfuri) si apãsati tasta Delete.

Introducerea manualã a unui nou triunghi

- Pentru a introduce un nou triunghi apãsati butonul add_triangle_manual

- Selectionati cu mouse-ul succesiunea celor trei vârfuri. La al treilea vârf va fi memorat si desenat noul triunghi.

 

Informatii despre geometrie, suprafatã, unghiuri si date ale unui triunghi

- Apãsati butonul Informatii info si selectionati triunghiul dorit.

 

 

 

 

© 2020 Geostru Software