Valori caracteristice ale unghiului de frecare φ' (în grade) pentru pământuri necoezive

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > A.6. Tabele cu valori caracteristice recomandate pentru calcule geotehnice preliminare >

Valori caracteristice ale unghiului de frecare φ' (în grade) pentru pământuri necoezive

Valorile din tabelele conținute în prezenta anexă se pot utiliza în calculele geotehnice în condițiile arătate la pct. 3.5.1.

Valorile din tabele sunt valabile pentru pământuri normal consolidate, de vârstă cuaternară, care conțin maximum 5% materii organice.

   
Tabelul A. 6.1
Valori caracteristice ale unghiului de frecare φ' (in grade) pentru pamanturi necoezive

Categoria pământului

Îndesare medie
ID = 35 ... 65 %

Îndesat și foarte îndesat
ID > 65 %

Nisip cu pietriș și nisip mare

33

36

Nisip mijlociu

31

33

Nisip fin

27

30

Nisip prăfos

24

28

 

Notă: Valorile din tabel sunt valabile pentru pământuri necoezive cu particule relativ rotunjite. În cazul prezenței particulelor colțuroase se pot accepta valori mai ridicate  

 

 

 

©GeoStru