Exemplu de stabilire a unei corelații lineare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > A.5. Exemplu de corelații stabilite între modulul de deformație liniară și rezistența pe con la penetrarea statică - CPT >

Exemplu de stabilire a unei corelații lineare

Au fost selecționate 27 de încercări cu placa în foraj prin care s-au determinat valorile modulului de deformație lineară E. Aceste valori se compară cu rezistența la penetrare pe con qc determinată, la același nivel în sondaje CPT amplasate în imediata apropiere a forajelor pentru încercări cu placa (Fig. A.5.2).

 

    clip0017
Figura A.5.2

 

Toate încercările s-au realizat în pământuri coezive (Ip = 15 ... 25%) de vârsta cuaternară, normal consolidate, având gradul de umiditate Sr > 0,70.

Dreapta de regresie calculată prin metoda celor mai mici pătrate (dreapta 1, în figura A.5.2) rezultă:

E = 4,72qc + 2,4 n MPa)

(A.5.3)

Coeficientul de corelație r (E, qc) = 0,93.

Abaterea medie pătratică a valorilor experimentale față de dreapta de regresie sc = 1,68 MPa.

Pentru n - 1 = 26 valori și nivelul de asigurare de 95%, rezultă corelația care da valoarea "prudenta" (dreapta 2, în figura A.5.2):

E = 4,72qc + 2,4 ± 1,70 • 1,68

(A.5.4)

Deci valoarea caracteristică a modulului de deformație lineară Ek, pentru tipul respectiv de pământ se poate evalua pe baza corelației (după rotunjiri):

E = 4,7qc

(A.5.5)

 

   
 

 

 

©GeoStru