Valori de calcul ale parametrilor geotehnici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 >

Valori de calcul ale parametrilor geotehnici

Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici (Xd) se stabilesc - de regulă - de către proiectantul structurii geotehnice, prin împărțirea valorilor caracteristice (Xk) la coeficientul parțial pentru proprietățile pământului (γM):

    clip0006

 

În cazul inexistenței unor date semnificative ale valorilor Xk, pentru calcule preliminare se admite evaluarea directă a valorilor Xd, ținând seama de nivelul de siguranță indicat la pct. 3.1.

 

Pentru calculele la stările limită ultime, în situațiile de proiectare permanente și tranzitorii, valorile γM sunt date în tabelele A.2 și A.4 din SR EN 1997-1:2004.

Pentru situațiile de proiectare accidentale se acceptă γM = 1.

În cazurile speciale, în care se efectuează calcule la starea limită ultimă cu considerarea stării de deformare a terenului, pentru parametrii de deformație ai straturilor de pământ se poate accepta γM = 1.

 

Pentru toate calculele la starea limită de exploatare normală se utilizează valoarea γM = 1.

 

În cazurile în care se impun limitări severe ale deformațiilor în masivul de pământ pentru starea limită de exploatare (de exemplu, prin mobilizarea parțială a rezistenței pasive a masivului de pământ) se pot accepta reduceri mai pronunțate ale parametrilor rezistenței la forfecare, față de cele rezultate conform pct. 4.1 și 4.2.

 

 

 

©GeoStru