Stabilirea valorilor caracteristice pe baza datelor documentare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > 3. Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici >

Stabilirea valorilor caracteristice pe baza datelor documentare

Pentru proiectarea structurilor geotehnice care se încadrează în categoria geotehnică 1 și pentru fazele preliminare de proiectare a structurilor din categoria geotehnică 2 se admite utilizarea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici preluate din documente relevante: tabele de valori recomandate în reglementările tehnice, bănci de date, valori obținute prin investigații geotehnice efectuate în formațiuni geologice asemănătoare, de preferință pe amplasamente apropiate.

Pentru a putea fi utilizate aceste date documentare, trebuie demonstrată asemănarea pământurilor pe baza unor criterii clare de similitudine (clasificări, amprente etc.).

 

Valorile preluate din sursele documentare trebuie să reprezinte o estimare foarte acoperitoare a parametrului geotehnic respectiv pentru volumul de pământ care conlucrează cu structura geotehnică, și să țină seamă de precizările făcute la pct. 3.1.4 și 3.1.5 privind valorile Xk sup, Xk inf și Xk loc.

 

În anexa A6 se dau tabele de valori caracteristice pentru unele categorii de pământuri, care pot fi utilizate în condițiile precizate la pct. 3.5.1.

 

 

 

©GeoStru