Stabilirea valorilor caracteristice pe baza măsurătorilor privind comportarea structurilor geotehnice realizate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > 3. Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici >

Stabilirea valorilor caracteristice pe baza măsurătorilor privind comportarea structurilor geotehnice realizate

Atunci când în zone apropiate de amplasamentul pe care se proiectează noua construcție și având condiții geotehnice similare s-au realizat măsurători sistematice privind comportarea unor structuri existente care permit, prin calcul invers, determinarea unor valori ale parametrilor geotehnici (în special parametri de deformabilitate), aceste date pot fi considerate drept valori caracteristice sau pot fi folosite în prelucrările statistice, împreună cu mărimile selecționate din încercările pe teren și în laborator.

 

Acceptarea valorilor rezultate din măsurători pe construcții reale poate fi admisă când se îndeplinesc următoarele condiții:

măsurătorile se efectuează pe baza unor reglementări tehnice sau a unor documente tehnice (reglementări interne, caiete de sarcini, programe de monitorizare etc.), întocmite conform legislației în vigoare,

măsurătorile conform legislației în vigoare, cu aparatura adecvată și cu indici de precizie determinați,

acțiunile (încărcările) care s-au aplicat terenului de fundare în perioada de măsurare au fost evaluate cu o precizie satisfăcătoare,

măsurătorile permit evidențierea clară a contribuției fiecărui strat care conlucrează cu structura monitorizată,

modelul utilizat la calculul invers al parametrului respectiv este justificat din punct de vedere teoretic sau confirmat de experiența acumulată.

 

Lucrările de monitorizare a structurilor geotehnice cele mai des utilizate la stabilirea, prin calcul invers, a valorilor caracteristice sunt:

măsurătorile de tasare ale elementelor structurale sub încărcări cunoscute,

măsurătorile deplasărilor orizontale ale lucrărilor de susținere (măsurători inclinometrice),

determinarea suprafețelor de rupere în cazul unor alunecări de teren produse.

În cazul stabilirii parametrilor rezistenței la forfecare pe suprafețe de rupere determinate se va acorda o atenție deosebită analizei mobilizării rezistenței în straturi cu rigidități diferite.

 

 

 

©GeoStru