Stabilirea pe cale indirectă a valorilor caracteristic pe baza corelațiilor cu unele încercări

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > 3. Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici >

Stabilirea pe cale indirectă a valorilor caracteristic pe baza corelațiilor cu unele încercări

Pentru unele încercări (mai ales cele efectuate pe teren) în care se măsoară valori ale unor indici a căror dependență cu valorile parametrilor geotehnici poate fi demonstrată în condițiile date ale unui amplasament sau pe zone mai extinse, se pot utiliza corelații matematice stabilite între cele două șiruri de valori.

Asemenea corelații pot fi stabilite în cadrul programului de investigare geotehnică a amplasamentului sau preluate din arhive și publicații.

 

Pentru utilizarea acestor corelații trebuie îndeplinite următoarele condiții:

utilizarea unor metode standardizate de determinare a indicilor,

demonstrarea similitudinii tipului de teren pentru care se utilizează corelația cu terenul pentru care a fost stabilită aceasta,

cunoașterea nivelului de încredere al corelației utilizate, caracterizat prin: numărul de încercări care au servit la stabilirea corelației, coeficientul de corelație, nivelul de asigurare al corelației.

 

În anexa A5 se prezintă un exemplu de corelație lineară între valorile modulului de deformație lineara E determinat prin încercări cu placa și valorile rezistenței pe con la penetrare statică (CPT) efectuate în paralel pe mai multe amplasamente din țară.

 

 

 

©GeoStru