Factorii care pot influența în mod semnificativ valorile parametrilor geotehnici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > 2. Principii în stabilirea valorilor Parametrilor Geotehnici >

Factorii care pot influența în mod semnificativ valorile parametrilor geotehnici

La stabilirea valorilor parametrilor geotehnici trebuie să se țină seama de diferențele posibile între proprietățile pământurilor determinate prin încercări pe teren sau în laborator și cele care guvernează comportarea structurii geotehnice.

 

Factorii care pot influența cel mai frecvent proprietățile pământurilor sunt:

starea (nivelul) de eforturi și modul de deformare (în special asupra rezistenței la forfecare și a deformabilității),

unele particularități structurale ale pământului respectiv (fisurile, anizotropia, existența unor particule mari),

efectele de timp,

efectele acțiunilor dinamice (în special ale celor seismice),

caracterul casant sau ductil al comportării pământului supus încercării,

metoda de execuție a structurii geotehnice,

efectul tuturor activităților de construcție asupra terenului de fundare.

 

Ori de cate ori este necesar, trebuie aplicați coeficienți de corecție pentru convertirea rezultatelor încercărilor pe teren și în laborator în valori derivate care să reprezinte comportarea pământurilor în lucrarea respectivă.

 

 

 

©GeoStru