Cerințe privind determinarea valorilor parametrilor geotehnici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > 2. Principii în stabilirea valorilor Parametrilor Geotehnici >

Cerințe privind determinarea valorilor parametrilor geotehnici

Cerințele de bază pentru efectuarea încercărilor geotehnice pe teren și în laborator sunt indicate in SR EN 1997-2:2007, cap. 4 și 5 și în anexele D .... S, precum și în NP 074-2007.

În standardul menționat mai sus se precizează numărul minim de determinări în laborator care trebuie efectuat pentru fiecare tip de încercare și se prezintă unele corelați recomandate pentru stabilirea valorilor parametrilor geotehnici pe baza încercărilor indirecte realizate pe teren.

 

Măsurătorile asupra comportării construcțiilor pot servi la determinarea prin calcul invers a parametrilor geotehnici ai pământurilor care conlucrează cu structura geotehnică respectiva. Aceste măsurători trebuie realizate pe baza reglementărilor existente sau în lipsa acestora a unor documentații tehnice speciale (exemplu-caiete de sarcini), întocmite conform legislației in vigoare.

 

Datele documentare privind valorile unor parametri geotehnici, bazate pe experiență comparabilă, pot fi utilizate în stabilirea valorilor parametrilor geotehnici dacă se referă la aceleași tipuri de pământuri și pentru care este de așteptat o comportare geotehnică similară, pentru construcții similare. Se consideră cu precădere adecvate datele obținute pe plan local.

Este indicat ca la preluarea acestor date să se cunoască nivelul de asigurare pentru care au fost determinate valorile parametrilor geotehnici.

 

 

 

©GeoStru