Modalități de determinare a parametrilor geotehnici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 > 2. Principii în stabilirea valorilor Parametrilor Geotehnici >

Modalități de determinare a parametrilor geotehnici

Valorile parametrilor geotehnici se pot determina prin una sau mai multe din modalitățile prezentate mai jos:

pe cale directă, prin încercări efectuate pe teren (in-situ);

pe cale directă, prin încercări efectuate în laboratorul geotehnic, pe probe de pământ;

pe cale indirectă, prin încercări (de regula, in-situ), cu utilizarea unor corelații între rezultatele încercării și valorile parametrului geotehnic;

pe baza măsurătorilor privind comportarea structurilor geotehnice în etapele de execuție și după punerea în exploatare;

pe baza unor date din experiența comparabilă acumulată;

pe baza unor date documentare relevante din literatura de specialitate.

 

Listele încercărilor geotehnice efectuate pe teren și în laborator sunt prezentate în SR EN 1997-2:2007, anexa A și în NP 074-2007, anexele C si D.

 

 

 

©GeoStru