NORMATIV PRIVIND DETERMINAREA VALORILOR CARACTERISTICE  ȘI DE CALCUL ALE PARAMETRILOR GEOTEHNICI

- NP-122-2010

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 >

NORMATIV PRIVIND DETERMINAREA VALORILOR CARACTERISTICE  ȘI DE CALCUL ALE PARAMETRILOR GEOTEHNICI

- NP-122-2010

Generalități

Obiect și domeniu de aplicare

 

Prezentul normativ tratează modul în care se stabilesc valorile caracteristice și valorile de calcul ale parametrilor geotehnici ai pământurilor care alcătuiesc terenul de fundare al construcțiilor sau care intră în alcătuirea lucrărilor de construcții.

 

Parametrii geotehnici servesc în special la proiectarea geotehnică prin calcul.

Valorile parametrilor geotehnici pot servi, de asemenea, la identificarea și clasificarea straturilor de pământ în cazul proiectării geotehnice bazată pe măsuri prescriptive.

 

Condiții de aplicare. Nivel de siguranță

 

Definirea parametrilor geotehnici și modul de stabilire a valorilor caracteristice și de calcul din prezentul normativ sunt în concordanță cu conceptul stărilor limită și cu principiile cuprinse în sistemul de standarde europene, Eurocod, adoptat prin seria de standarde române SR EN 1990 ... SR EN 1999.

Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici stabilite în prezentul normativ se utilizează în proiectarea prin calcul împreună cu valorile de calcul ale acțiunilor, ale rezistentelor materialelor, ale rezistentelor elementelor structurale și ale datelor geometrice definite în seria de standarde SR EN 1990.... SR EN 1999.

 

Nivelul de siguranță adoptat în stabilirea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici conform prezentului normativ corespunde nivelului minim prevăzut în standardele europene, Eurocoduri. Proiectantul construcției poate adopta, pe baza unor justificări tehnico-economice, cu acordul beneficiarului, sau la cererea expresă a acestuia, un nivel de siguranță mai ridicat pentru parametrii geotehnici utilizați la proiectarea întregii structuri geotehnice sau la unele parți ale acesteia.

 

Termeni și definiții

 

Termenii comuni pentru toate standardele europene, Eurocoduri, sunt date în standardul SR EN 1990:2004.

Termenii specifici proiectării geotehnice sunt indicați iîn standardele SR EN 1997-1:2004, SR EN 1997-1:2004/AC:2009.

 

Termeni specifici prezentului normativ

   - Valoarea caracteristică a parametrului geotehnic (Xk)

Valoarea parametrului geotehnic stabilită ca o estimare prudentă a valorii care influențează apariția stării limită în structura geotehnică sau în structurile (construcțiile) care conlucrează cu acestea; este-de cele mai multe ori-o estimare prudentă a mediei valorilor determinate prin încercări sau prin măsurători în volumul de teren care guvernează, pentru starea limită considerată, comportarea structurii geotehnice.

  - Valoarea caracteristică inferioară (Xk inf)

Valoarea caracteristică obținută la estimarea mediei când valorile inferioare sunt mai nefavorabile pentru apariția stării limită.

   - Valoarea caracteristica superioara (Xk sup)

Valoarea caracteristică obținută la estimarea mediei când valorile superioare sunt mai nefavorabile pentru apariția stării limită.

   - Valoarea caracteristica locala (Xk loc)

Valoarea caracteristică obținută ca o estimare prudentă, de regula, a celei mai scăzute valori din volumul de teren care guvernează apariția stării limită în structura geotehnică sau în parți din aceasta.

  - Valoare măsurată

Valoarea parametrului geotehnic măsurată în timpul unei încercări sau prin urmărirea comportării unei structuri geotehnice.

   - Valoare derivata

Valoarea unui parametru geotehnic obținută pe cale teoretică, prin corelare sau pe cale empirică, pe baza rezultatelor încercărilor.

 

Referințe normative - Documente normative de baza

 

Aplicarea prezentului normativ se face în corelare cu prevederile din alte acte normative. Documentele normative generale cât și referirile la alte documente sunt date în continuare în text, în cazurile în care este necesar și sunt enumerate în Anexă.

 

 

 

 

 

 

©GeoStru