Capacitatea portantã pentru fundatii de adancime

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Parametrii caracteristici cu CvSoil >

Capacitatea portantã pentru fundatii de adancime

 

Permite calcularea capacitãtii portante la fundatiile de adâncime (piloti bãtuti) în tone, prin intermediul relatiei lui Meyerhof, utilizând similitudinea de batere a sondei penetronetrice cu piloti bãtuti de mai. Datele care trebuiesc introduse sunt: diametrul pilotului, valoarea medie a numãrului de lovituri (Nspt) mediu lateral (trunchi pilot) si a vârfului (Nspt mediu la vârful pilotului).

 

 

paloxdynamic

 

 

 

 


© GeoStru 2022