Parametrii caracteristici cu CvSoil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Parametrii caracteristici cu CvSoil

 

Dynamic Probing permite definirea a doua stratigrafii: una stabilitã de cãtre utilizator pe baza numãrului de lovituri, si o alta în functie de pasul instrumentului.

Stratigrafia pe baza pasului instrumentului este foarte utilã întrucât restituie parametrii geotehnici la fiecare pas, care mai apoi pot fi exportati folosind comanda "Export încercare spre alt software GeoStru", selectând fisierul *.xml pentru CV Soil.

Aceste fisiere pot fi exportate pentru programul CV Soil, pentru determinarea parametrilor geotehnici caracterisci.

 

Pentru a putea prelucra stratigrafia pe pas instrument este necesar:

 

a) definirea în faza de introducere a datelor, pe lângã stratigrafie utilizator, si a stratigrafiei pe pas instrument

 

 

 

clip_08

 

 

b) se efectueazã Reprelucrarea

 

 

 

clip_09clip_010

 

 

 

Pentru a exporta încercarea în CV Soil se va selecta formatul *.xml.

 

Parametrii caracteristici cu Dynamic Probing

Din meniul Date generale - Calcul Nspt  se poate alege modul de calcul al Nspt în strat. De asemenea, printre optiunile ce se pot selecta se numãrã si:

 

Distributie normalã R.C.

Valoarea lui Nspt,k este calculatã pe baza unei distributii normale sau gaussiene, fiind fixatã o probabilitate de nedepãsire de 5%, conform relatiei:

 

 

unde sNspt este deviatia standard a lui Nspt.

 

Distributie normala R.N.C.

Valoarea lui Nspt,k este calculatã pe baza unei distributii normale sau gaussiene, fiind fiind fixatã o probabilitate de nedepãsire de 5%, considerând valorile medii ale lui Nspt distribuite normal:

 

 

unde n este numãrul de încercãri.

 

Prima distribuitie furnizeazã valori apropiate de minime, a duoa în schimb apropiate de cele medii.

 

 

 

© GeoStru 2022