Capacitatea portantã pentru fundatii de suprafatã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Capacitatea portantã pentru fundatii de suprafatã

 

Calculul capacitãtii portante si a tãrii fundatiilor de suprafatã conform urmãtorilor autori:

 

Terzaghi si Peck (1948)        

Supraevalueazã tasãrile, fundatie de lãtime B (de formã nespecificatã), tine cont de adâncimea nivelului freatic (coef. Cw) si de încastrarea fundatiei (coef. Cd).

 

Meyerhof(1965)        

Metoda supraevalueazã capacitatea portantã pentru radier general, fundatia cu lãtimea B (formã nespecificatã), nu tine cont de adâncimea nivelului freatic, tine cont de încastrarea fundatiei (coef. Cd).

 

Bazaraa (1967) - Peck e Bazaraa(1969)          

Metoda este valabilã pentru teren lateral nealterat, fundatie de lãtime B (formã nespecificatã), tine cont de adâncimea niveluluui freatic Cw cu metoda proprie, tine cont de încastrarea fundatiei (coef. Cd) si de tensiunile efective (Nspt corectat cu tensiune litostaticã).

 

Peck, Hanson si Thornburn (1974)      

Metoda este valabilã pentru terenul lateral nealterat, fundatie de lãrgimea B (formã nespecificatã), tine cont de adâncimea niveluluui freatic Cw, nu tine cont de încastrarea fundatiei (coef. Cd) ci de tensiunile efective (Nspt corectat cu tensiunea litostasticã).

 

Meigh si Hobbs (1975)          

Fundatie de lãtime B (formã nespecificatã) (ipotezã de bazã Terzaghi), metoda este validã pentru diverse tipuri litologice, nu tine cont de adâncimea nivelului freatic Cw (întodeauna de valoarea 1), tine cont de încastrarea fundatiei (coef. Cd) si de granulometrie prin raportul Nspt/Qc.

 

Burland si altii (1977)        

Metoda este validã mai ales pentru fundatii cu B>3 m, reprezintã o metodã statisticã pe cazuri istorice, nu tine cont de încastrarea fundatiei (coef. Cd si Cw).

 

De Beer - Martens (1957)        

Metoda e valabilã pentru terenuri granulare grosiere (nisipuri-pietrisuri), fundatie de lãtimea B (formã nespecificatã), tine cont de adâncimea nivelului freatic Cw, nu tine cont de încastrarea fundatiei (coef. Cd) ci de tensiunile efective (Nspt corectat cu tensiunea litostaticã).

 

 

exemplu

 

plateaxdynamic

 

 

 

© GeoStru 2022