Determinarea categoriei de sol

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Determinarea categoriei de sol

 

În faza de determinare a categoriei de sol programul încarcã automat datele încercrii curente. Dacã în încercarea curentã a fost definitã o stratigrafie, atunci programul identificã automat Adâncimea, Descrierea, Coeficientul de corelatie, Tip (coeziv, necoeziv sau coeziv-necoeziv), NSPT.

Datele încãrcate automat pot fi modificate independent fatã de datele încercãrii care se prelucreazã.

 

Note despre ID Tip

ID Tip: nu este necesarã asignarea acestui parametru întrucât este introdus direct de cãtre program în momentul în care se alege tipul (coeziv, necoeziv sau coeziv-necoeziv).

ID Tip poate avea valorile: 2 Coeziv, 1 Necoeziv, 3 Coeziv-Necoeziv

Acest parametru trebuie asignat când se importã date cu ajutorul comenzii Paste (Alipeste).

 

Parametrii geotehnici

Parametrii geotehnici necesari clasificãrii solurilor sunt calculati cu ajutorul comenzii evidentiate în figura alãturatã.

Ei pot fi asignati si de cãtre utilizator iar programul determinã categoria de sol în functie de valorile atribuite.

Determinarea categoriei de sol poate fi efectuatã pe baza valorilor NSPT,30 – VS,30 - Cu,30.

În tabelul Domeniu categorii de subsol se pot seta valorile minime si maxime ale parametrilor geotehnici care determinã clasa/categoria de sol.

 

 

 

 

clip_07

 

 


©    GeoStru