Presiune admisibilã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Presiune admisibilã

 

Presiunea admisibilã specificã pe interstrat (cu sau fãrã efect de reducere a miscãrii laterale/deformãrii) calculatã conform cunoscutelor prelucrarii propuse de Herminier, aplicând un coeficient de sigurantã (în general = 20-22) care corespunde unui coeficient standard al fundatiilor egal cu  4, cu o geometrie standard a fundatiei cu lãtime egalã cu 1 m si cu adâncime d = 1 m.

 

 


© GeoStru 2022