Categorii de subsol

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice >

Categorii de subsol

 

Pentru definirea actiunii seismice de proiect este necesarã evaluarea efectului rãspunsului seismic local cu ajutorul analizelor specifice.

În lipsa acestor analize, pentru definirea actiunii seismice se poate face referire la o abordare simplificatã, care se bazeazã pe determinarea categoriilor de subsol de referintã (Tab. 3.2.II si 3.2.III).

 

Tabel 3.2.II – Categorii de subsol

Categoria

Descriere

A

Blocuri stâncoase descoperite sau terenuri foarte rigide caracterizate de valori ale Vs,30 mai mari de 800 m/s, eventual cuprinzând la suprafatã un strat de alteratie, cu o grosime maximã de 3 m

B

Roci moi si depozite de terenuri cu granulatie mare foarte îndesate sau terenuri cu granulatie finã foarte îndesate cu grosimi mai mari de 30 m, caracterizate de o ameliorare gradualã a proprietãtilor mecanice o datã cu adâncimea si de valori Vs,30 cuprinse între 360 m/s si 800 m/s (sau NSPT,30 > 50 în terenuri cu granulatie mare si cu,30> 250 kPa în terenuri cu granulatie finã)

C

Depozite de terenuri cu granulatie mare cu îndesare medie sau terenuri cu granulatie finã cu îndesare medie cu grosimi mai mari de 30 m, caracterizate de o ameliorare gradualã a proprietãtilor mecanice o datã cu adâncimea si de valori Vs,30 cuprinse între 180 m/s si 360 m/s (sau 15 <NSPT,30 < 50 în terenuri cu granulatie mare si 70 < cu,30 < 250 kPa în terenuri cu granulatie finã)

D

Depozite de terenuri cu granulatie mare cu îndesare scãzutã sau terenuri cu granulatie finã cu îndesare scãzutã, cu grosimi mai mari de 30 m, caracterizate de o ameliorare gradualã a proprietãtilor mecanice o datã cu adâncimea si de valori Vs,30 mai mici de 180 m/s (sau NSPT,30 < 15 în terenuri cu granulatie mare si  cu,30 < 70 kPa în terenuri cu granulatie finã)

E

Terenuri de subsoluri de tip C sau D cu grosimi nu mai mari de 20 m, pe substratul de referintã (cu Vs > 800 m/s)

 

Clasificarea se face în baza valorilor vitezei echivalente Vs,30 de propagare a undelor de forfecare în primii 30 de m de adâncime. Pentru fundatiile de suprafatã aceastã adâncime se considerã de la planul de fundare, iar pentru fundatii pe piloti aceastã adâncime se considerã de la capãtul pilotilor. În cazul lucrãrilor de sprijin a terenurilor naturale adâncimea se considerã de la capãtul lucrãrii. Pentru ziduri de sprijin  ale terasamentelor, adâncimea se considerã de la planul de fundare.

Mãsurarea directã a vitezei de propagare a undelor de forfecare este foarte recomandatã. În cazurile în care aceastã determinare nu este disponibilã, clasificarea poate fi efectuatã pe baza valorilor numãrului echivalent de lovituri ale încercãrii de penetrometrie dinamicã (Standard Penetration Test) NSPT,30 în terenurile cu granulatie mare si de coeziunea nedrenatã echivalentã cu,30 în terenurile cu granulatie finã.

Pentru subsolurile apartinând categoriilor S1 si S2 din Tab. 3.2.III sunt necesare analize specifice pentru definirea actiunilor seismice, mai ales în cazurile terenurilor susceptibile la lichefiere si/sau argilelor cu senzitivitate ridicatã unde pot apãrea colapsuri ale terenului.

 

 

Tabel 3.2.III – Categorii suplimentare de subsol

Categoria

Descriere

S1

Depozite de terenuri caracterizate de valori ale Vs,30 mai mici de 100 m/s (sau 10 < cu,30 < 20 kPa), care includ un strat de cel putin 8 m de terenuri cu granulatie finã cu îndesare scãzutã, sau includ cel putin 3 m de turba sau de argile cu continut organic ridicat.

S2

Depozite de terenuri susceptibile de lichefiere, de argile senzitive sau de orice altã categorie de subsol care nu poate fi clasificat în tipurile de mai sus.

 

 

Viteza echivalentã a undelor de forfecare VS,30 este definitã de expresia:

 

embim3

 

Rezistenta la penetrare dinamicã echivalentã NSPT,30 este definitã de expresia:

 

embim4

 

Coeziunea aparentã echivalentã cu,30 este definitã de expresia:

 

embim5

 

 

În expresiile precedente este indicat cu:
 

hi= grosimea (în m) a stratului i cuprins în primii 30 m de adâncime;

VS,i= viteza undelor de forfecare în stratul i;

NSPT,i= numãrul de lovituri NSPT în stratul i;

cu,i= coeziunea aparentã în stratul i;

N= numãrul de strate cuprinse în primii 30 de m de adâncime;

M= numãrul de strate de terenuri cu granulatie mare cuprinse în primii 30 de m de adâncime;

K= numãrul de strate de terenuri cu granulatie finã cuprinse în primii 30 de m de adâncime.

 

În cazul subsolurilor constituite din stratificatii de terenuri cu granulatie mare si terenuri cu granulatie finã, distribuite cu grosimi comparabile în primii 30 m de adâncime, care se încadreazã în categoriile de la A la E, când nu se dispune de mãsurãtori directe ale vitezei undelor de forfecare se poate proceda în felul urmãtor:

- determinarea NSPT,30 limitat la stratele de teren cu granulatie finã cuprinse în primii 30 m de adâncime;

- determinarea cu,30 doar pentru stratele de teren cu granulatie finã cuprinse în primii 30 m de adâncime;

- determinarea categoriilor corespunzãtoare doar parametrilor NSPT,30 si cu,30;

- referirea subsolului la categoria inferioarã.

 

 

 

© GeoStru 2022