Greutate volumicã saturatã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri coezive >

Greutate volumicã saturatã

 

Corelatie greutate volumicã saturatã (Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967)

 

Terenuri Coezive (corelatie valabilã pentru greutatea specificã a materialului egalã cu G= 2,70 t/mc) si pentru indicii porilor variabili de la 1,833 (Nspt= 0) la 0,545 (Nspt= 28).

 

 

coes_PUVSATURO

NSPT<18: a=0.5449, b=0.0025

NSPT>=18: a=0.59, b=0.0056

 

 

 


© GeoStru 2022