Greutatea volumicã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri coezive >

Greutatea volumicã

 

Meyerhof si altii

Elaborare validã pentru argile, argile nisipoase si prãfoase prevalent coerente.

 

coes_PUV_Meyerhof

 

 

 


© GeoStru 2022