Coeziune nedrenatã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri coezive >

Coeziune nedrenatã

 

Benassi & Vannelli

Corelatii deduse din experienta firmei constructoare Penetrometre SUNDA 1983.

 

Terzaghi-Peck (1948-1967)

Corelatie validã pentru argile nisipoase-prãfoase  NC cu Nspt <8 , argile prãfoase cu plasticate medie, argile mãrnoase fisurate.

 

Terzaghi-Peck (1948). Cu min-max.

 

Sanglerat

Din date Penetr. Static pentru terenuri coezive satuate, aceastã de corelatie nu este valabilã pentru argilele senzitive cu o senzitivitate > 5, pentru agrile supraconsolidate fisurate si pentru prafuri cu plasticitate scãzutã.  

 

coes_cu_sanglerat_02

 

Sanglerat

Pentru  argile prãfoase-nisipoase putin coezive, valori valide pentru rezistente penetrometrice < 10 lovituri, pentru rezistente penetrometrice > 10 prelucrarea validã este aceea a "argilelor plastice" a lui Sanglerat.  

 

 

coes_cu_sanglerat_01

a = 1,33 pentru lutul nisipos cu nisip fin

 

 

(U.S.D.M.S.M.)  U.S. Design Manual Soil Mechanics

Coeziune nedrenatã pentru argile prãfoase si argile cu plasticate medie si ridicatã, (Cu-Nspt-grad de plasticitate).

 

 

Schmertmann, 1975

Valori medii, valid pentru argile si nisipuri argiloase cu Nc=20 si Qc/Nspt=2.

 

coes_cu_schmertmann_02

 

Schmertmann, 1975

Valori minime, validã pentru argile NC .

 

coes_cu_schmertmann_01

 

Fletcher, 1965

Argila de Chicago -Coeziune nedrenatã, coloanã valori valide pentru argile cu plasticitate medie-scãzutã.

 

 

coes_cu_fletcher

 

Houston, 1960

Argilã cu plasticitate medie-ridicatã.

 

Shioi-Fukuni, 1982

Validã pentru terenuri putin coezive si plastice, argilã cu plasticitate medie-ridicatã.

 

 

 

 


© GeoStru 2022