Coeficientul împingerii pamântului în repaus

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Coeficientul împingerii pamântului în repaus

k0=σ'h/σ'v

 

 


© GeoStru 2022