Date generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Date generale

 

Comanda permite asignarea datelor generale pentru antet (Client, Santier, Localitate, Operator încercare, Responsabil încercare, Cod angajat, Numar certificate atasate), coeficientul de sigurantã pentru presiunile pe strat (cuprins între 20 si 22, un coeficient de sigurantã egal cu 20 corespunde unui coeficient egal cu 4 al fundatiilor de suprafatã), si locatia încercãrii.

 

Avvertenza Inserând locatia în format: strada xxxx, localitate, judet, tarã va fi identificatã automat zona de lucru. Alternatic se pot asigna coordonatele în sistem WGS84 în grade zecimal. Sistemul solicitã o conexiune internet pentru identificarea zonei.

 

 

 


© GeoStru 2022