Prelucrare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Prelucrare

 

Aceastã comandã permite prelucrarea automatã a datelor de penetrometrie prin intermediul Nspt mediu al stratului avut în vedere sau selectat; pentru a începe prelucrarea alegeti comanda Prelucrare din meniul rapid care apare la click dreapta pe încercarea de prelucrat. Corelatiile propuse (optiune preliminarã “Corelatii de folosit ”) sunt diferite în functie de tipologia terenului (coerent sau necoeziv) si, în functie de parametru, este afisat autorul corespunzãtor. Corelatiile de folosit sunt pot fi selectate din meniul Home - Corelatii de folosit.

 

 

Observatii

 

Corelatii de folosit

Corelatiille alese de utilizator pentru prelucrare sunt evidentiate cu rosu în zona din stânga ecranului. În cazul în care se doreste schimbarea corelatiei este suficientã selectarea corelatiei dorite cu ajutorul unui click, iar noul parametru este afisat automat în tabelul de prelucrare.

 

Trimite corelatia la foaia de printat

Permite schimbarea parametrului calculat automat în functie de corelatia aleasã si trimiterea acestuia (cu click dreapta pe tabelul de prelucrare) la foaia de printat corespunzãtoare.

 

clip_06

 

 

 

 

©    GeoStru