Inserare date încercare în foraj

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Inserare date încercare în foraj

Inserati succesiv Nlovituri/15 relative adâncimii de lucru. Programul executã prelucrãrile necesare automat, în timp ce utilizatorul defineste adâncimea stratelor si alege tipul litologiei (coeziv sau necoeziv).  

 

Avvertenza Dacã nu s-a selectat optiunea "Estimare automatã a unitãtii de: Greutate volumicã" valoarea lui gamma va trebui inseratã de cãtre utilizator, în caz contrar, alegând tipul de litologie, va fi calculat automat de program.

 

 


© GeoStru 2022