Inserare date încercare continuã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Inserare date încercare continuã

Introduceti secventa numãrului de lovituri (de pe santier) relative adâncimii de lucru. Programul realizeazã prelucrãrile necesare automat, în timp ce utilizatorul defineste adâncimea stratelor si alege tipul litologiei (coeziv sau necoeziv).  

 

Adâncimea stratului

Inserarea adâncimii stratului (numãrul omogen de lovituri) se poate realiza fie cu muose-ul fie direct în cãsuta corespondentã. Pentru inserarea cu mouse-ul pozitionati-vã pe grafic, click dreapta si introduceti cota stratului dupã ce ati selectat comanda Insereazã strat . Cãsuta se actualizeazã automat. Este posibilã de asemenea stergerea unui strat existent selectându-l în grila numericã si apãsând tasta Delete; stratigrafia va fi actualizatã în acelasi timp si pe modelul grafic.  

PUV (t/mc)                            

Introduceti greutatea volumicã presupusã a stratului (sau calculati automat cu Meyerhof).

Pentru calcularea automatã pozitionati-vã pe coloana gamma si apãsati faceti click dreapta.

Coeziv - Necoeziv        

Click pe cãsuta de activare sau dezactivare din dreptul caracteristicilor stratului: coeziv, necoeziv, sau ambele (când nu sunteti sigur dacã terenul este coeziv sau necoeziv, programul urmând sã calculeze acest aspect).

Texturi      

Pentru a aloca texturi graficului puteti insera un bitmap din arhiva litologicã care se aflã în partea din dreapta a monitorului: selectati bitmap-ul tinând apãsat butonul mouse-ului si aduceti-l în coloana Texturi, în cãsuta în care tebuie alocat. În schimb, pentru a asigna o culoare este suficient sã vã pozitionati cu un click pe cãsuta doritã din coloana Texturi si sã apãsati butonul pentru vizualizarea listei de culori.  

Descriere      

Inserati textul corespunzãtor nomenclaturii litologiei.

 

Calcul coef. reducere sondã

Datele de iesire reprezintã un coeficient de corectie care tine cont de pierderea de energie de “miscarea lateralã (deformarea, frecarea pe tije) a prãjinilor în timpul penetrãrii”; aceste date sunt conditionate de  Nr. de lovituri si de adâncime, cu efect direct asupra rezistentei dinamice la cedare si asupra eventualelor date admisibile ale sarcinii (Herminier).

Rezistentã dinamicã          

Resistenta dinamicã specificã a penetrometrului pe interstrat (cu efect de reducere a miscãrii laterale sau nu) calculatã dupã elaborãrile propuse de cãtre Olandezi.

Vezi si prelucrare statisticã.

 

Grafic

Atunci când se introduce o încercare nouã datele sunt vizualizate pe un model grafic din care reies datele de identificare ale încercãrii, diagrama cu bare care reproduce numãrul de lovituri pentru fiecare interval, rezistenta dinamicã pe vârf, nivelul freatic si litostratigrafia. Modelul de bazã propus "interactioneaza" cu numãrul de lovituri pentru fiecare interval si cu tabelul din partea de jos a acestuia în care se realizeazã gestiunea stratigrafiei; orice datã modificatã în coloana de introducere a numãului de lovituri este modificatã si în modelul grafic, la fel cum fiecare modificare executatã în tabelul de gesiune a stratigrafiei este reprodusã pe grafic în coloana litostratigraficã.

Modelul grafic propus este gestionat dintr-un meniu de alegere rapidã care se activeazã cu ajutorul butonului din dreapta al mouse-ului; comenzile de gestiune sunt: exportul în format DXF, BMP si în EXCEL, printeazã, copiazã, deplaseazã, pagina întregã si optiuni. Optiuniele legate de culori, linii si scarã sunt propuse în meniul Optiuni grafic .

 

Observatii

Functiile Copy/Paste permit copierea sau alipitea datelor (Nr. de lovituri) dintr-un fisier Excel în programul Dynamic Probing: acestea se activeazã pozitionând mouse-ul pe grila de introducere a datelor (nr. de lovituri) si apãsând butonul din dreapta al mouse-ului.

 

Inserarea unui strat de la tastaturã

Introduceti adâncimea stratelor în tabelul vizualizat sub modelul grafic (în partea stângã jos a ferestrei de introducere a datelor).

 

Inserarea unui strat cu mouse-ul

Activati în grafic meniul de alegere rapidã, selectionati comanda Insereazã strat , faceti click si inserati cota corespunzãtoare.

Sterge strat

Selectati din tabelul stratigrafiei o linie întregã si apãsati tasta Delete a tastaturii.  

 

 

 

© GeoStru 2022