Prelucrarea statisticã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Prelucrarea statisticã

 

Aceastã optiune permite prelucrarea statisticã a datelor numerice din Dynamic Probing, utilizând  în calcul valori reprezentative ale stratului, considerând o valoare inferioarã sau superiorã mediei aritmetice a stratului (datã utiluzatã în mod uzual). Valorile posibile sunt :

 

Media: Media aritmeticã a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

 

Media minimã: Valoarea statisticã inferioarã mediei aritmetice a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Maxim: Valoarea maximã a valorilor numãrului de lovituri pe stratul avut în vedere.

Minim: Valoarea minimã a valorilor numãrului de lovituri pe stratul avut în vedere.

 

Deviatia medie: Valoarea statisticã a deviatiei valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

 

Media deviatã: Valoarea statisticã a mediei deviatie a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

 

Media + deviatia: Media + deviatia (valoarea statisticã) a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

 

Media - deviatia: Media - deviatia (valoarea statisticã) a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Distributie normalã R.N.C.

Distributie normalã R. C.

 

 


©   GeoStru