Inserarea unei noi încercãri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Inserarea unei noi încercãri

 

Programul are la bazã introducerea graficã a încercãrilor de penetrometrie, prin urmare pentru a insera o noutã încercare trebuie sã:

 

1) Selectati icoana Gestiune încercãri;

2) Pozitionati-vã pe zona de lucru;

3) Click dreapta, alegeti tipul de încercare (continuã sau foraj) si introduceti datele generale;

 

X, Y, Z  

X, Y reprezintã pozitia orizontalã; Z pozitia altimetricã

 

 

 

Adâncime încercare

Introduceti adâncimea (în m) la care s-a ajuns în urma ultimei lovituri

 

 

 

Adâncime nivel freatic

Odatã identificate, se pot insera si adâncimile diferitelor nivele freatice intersectate de încercare

 

clip_04

 

 

Pentru încercãrile continue este propusã o listã de instrumente din care se poate alege instrumentul utilizat, pentru încercãrile de foraj sunt cerute cotele initiale la care sunt executate. Fiecare încercare poate fi personalizatã cu o culoare aleasã de cãtre utilizator.

 

 

clip_05

 

 

4) Pozitionati-vã cu mouse-ul pe încercare, click dreapta si; alegeti Introducere date;

 

5) În Introducere date sunt active o serie de meniuri rapide, dintre care amintim:  

 

-Pe coloana greutãtii volumice, click dreapta pentru calculul automat al greutãtii

-Pe grafic o serie de functii printre care inserarea, cu tasta dreaptã a mouse-ului, a stratelor, export, etc.

-Pentru a sterge un strat selectati întreaga linie (rând) din tabelul Strate si apãsati tasta Delete

 

6) O datã terminata inserarea datelor, pozitionati-vã pe încercare, click dreapta si alegeti Prelucrare;

7) În Prelucrare, pentru a alege parametrii, pozitionati-vã în partea dreapta sus a tabelului si faceti click dreapta;

 

*Diferenta dintre Prelucrare si Reprelucrare este urmãtoarea:

Prelucrare - calculeazã parametrii geotehnici si pãstreazã eventualele modificãri ale acestora;

Reprelucrare - recalculeazã parametrii, nepãstrând eventualele modificari aduse de utilizator.

 

Dacã instrumentul de folosit nu apare în lista de instrumente deschideti fereastra Instrumente, pozitionati-vã cu mouse-ul pe textul Instrumente si faceti click dreapta pentru a insera un nou instrument.  

 

 

 

 


©    GeoStru