Inserare date încercare continuă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Inserare date încercare continuă

Introduceți secventa numărului de lovituri (de pe șantier) relative adâncimii de lucru. Programul realizează prelucrările necesare automat, în timp ce utilizatorul definește adâncimea stratelor și alege tipul litologiei (coeziv sau necoeziv).  

 

Adâncimea stratului

Inserarea adâncimii stratului (numărul omogen de lovituri) se poate realiza fie cu muose-ul fie direct în căsuța corespondentă. Pentru inserarea cu mouse-ul poziționați-vă pe grafic, click dreapta și introduceți cota stratului după ce ați selectat comanda Inserează strat . Căsuta se actualizează automat. Este posibilă de asemenea stergerea unui strat existent selectându-l în grila numerică și apăsând tasta Delete; stratigrafia va fi actualizată în același timp și pe modelul grafic.  

 

PUV (t/mc)                            

Introduceți greutatea volumică presupusă a stratului (sau calculați automat cu Meyerhof).

Pentru calcularea automată poziționați-vă pe coloana gamma și apăsați faceți click dreapta.

 

Coeziv - Necoeziv      

Click pe căsuța de activare sau dezactivare din dreptul caracteristicilor stratului: coeziv, necoeziv, sau ambele (când nu sunteți sigur dacă terenul este coeziv sau necoeziv, programul urmând să calculeze acest aspect).

 

Texturi    

Pentru a aloca texturi graficului puteți insera un bitmap din arhiva litologică care se află în partea din dreapta a monitorului: selectati bitmap-ul ținând apăsat butonul mouse-ului și aduceți-l în coloana Texturi, în căsuța în care trebuie alocat. În schimb, pentru a asigna o culoare este suficient să vă poziționați cu un click pe căsuța dorită din coloana Texturi și să apăsați butonul pentru vizualizarea listei de culori.  

 

Descriere      

Inserați textul corespunzător nomenclaturii litologiei.

 

Calcul coef. reducere sondă

Datele de ieșire reprezintă un coeficient de corecție care ține cont de pierderea de energie de “mișcarea laterală (deformarea, frecarea pe tije) a prăjinilor în timpul penetrării”; aceste date sunt condiționate de Nr. de lovituri și de adâncime, cu efect direct asupra rezistenței dinamice la cedare și asupra eventualelor date admisibile ale sarcinii (Herminier).

 

Rezistență dinamică        

Rezistența dinamică specifică a penetrometrului pe interstrat (cu efect de reducere a mișcării laterale sau nu) calculată după elaborările propuse de către Olandezi.

Vezi și prelucrare statistică.

 

Grafic

Atunci când se introduce o încercare nouă datele sunt vizualizate pe un model grafic din care reies datele de identificare ale încercării, diagrama cu bare care reproduce numărul de lovituri pentru fiecare interval, rezistența dinamică pe vârf, nivelul freatic și litostratigrafia. Modelul de bază propus "interacționează" cu numărul de lovituri pentru fiecare interval și cu tabelul din partea de jos a acestuia în care se realizează gestiunea stratigrafiei; orice dată modificată în coloana de introducere a numărului de lovituri este modificată și în modelul grafic, la fel cum fiecare modificare executată în tabelul de gesiune a stratigrafiei este reprodusă pe grafic în coloana litostratigrafică.

Modelul grafic propus este gestionat dintr-un meniu de alegere rapidă care se activează cu ajutorul butonului din dreapta al mouse-ului; comenzile de gestiune sunt: exportul în format DXF, BMP și în EXCEL, printează, copiază, deplasează, pagina întreagă și opțiuni. Opțiuniele legate de culori, linii și scară sunt propuse în meniul opțiuni grafic.

 

Observații

Funcțiile Copy/Paste permit copierea sau lipirea datelor (Nr. de lovituri) dintr-un fișier Excel în programul Dynamic Probing: acestea se activează poziționând mouse-ul pe grila de introducere a datelor (nr. de lovituri) și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului.

 

Inserarea unui strat de la tastatură

Introduceți adâncimea stratelor în tabelul vizualizat sub modelul grafic (în partea stângă jos a ferestrei de introducere a datelor).

 

Inserarea unui strat cu mouse-ul

Activați în grafic meniul de alegere rapidă, selecționați comanda Inserează strat, faceți click și inserați cota corespunzătoare.

 

Șterge strat

selectati din tabelul stratigrafiei o linie întreagă și apăsați tasta Delete a tastaturii.    

 

 

© GeoStru