Prelucrarea statistică

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Prelucrarea statistică

 

Această opțiune permite prelucrarea statistică a datelor numerice din Dynamic Probing, utilizând în calcul valori reprezentative ale stratului, considerând o valoare inferioară sau superioară mediei aritmetice a stratului (dată utilizată în mod uzual).

 

Valorile posibile sunt :

Media: Media aritmetică a valorilor numărului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Media minimă: Valoarea statistică inferioară mediei aritmetice a valorilor numărului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Maxim: Valoarea maximă a valorilor numărului de lovituri pe stratul avut în vedere.

Minim: Valoarea minimă a valorilor numărului de lovituri pe stratul avut în vedere.

Deviația medie: Valoarea statistică a deviației valorilor numărului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Media deviată: Valoarea statistică a mediei deviație a valorilor numărului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Media + deviația: Media + deviația (valoarea statistică) a valorilor numărului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Media - deviația: Media - deviația (valoarea statistică) a valorilor numărului de lovituri asupra stratului avut în vedere.

Distribuție normală R.N.C.

Distribuție normală R. C.

 

 

© GeoStru