N60 - N1,60

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

N60 - N1,60

 

CALCULAREA VALORII N1, 60

Corelațiile recente pentru NSPT, densitate relativa și unghi de rezistență la forfecare  pentru terenurile granulare sunt prevazute cu valori ale rezistenței penetrometrice în funcție de N60 (NSPT=N60 după Cestari, 1996) sau N1,60 valoare normalizata la o tensiune geostatică verticală de 1 bar prin aplicarea coeficientului CN (Liao Withman 1986).

 

N60=NSPT*CE          

 

N60:  Valoarea lui NSPT normalizat la 60% din energia transmisa de berbec (după Cestari N60=NSPT)

 

CE=ER/60

 

Energiile diferitelor sisteme variază de la 45% la 98%

N1,60= NSPT*CE*CN*CR*CB*CS

 

CN=(Pa/σv)1/2 Liao și Withman( 1986)

pa=presiunea atmosferică= 98.1

 

CN=2/(1+σ'v/100) Skempton (1986) nisipuri fine

CN=3/(2+σ'v/100) Skempton (1986) nisipuri grosolane

 

Normalizare la o tensiune verticală de 100 Kpa (1 Kg/cm2)

 

 

CN:        Coeficientul de corecție în funcție de tensiunea verticală

CE:        Factorul de corecție datorat sistemului de batere

CR:        Factorul de corecție datorat lungimii tijelor de batere

CB:        Factorul de corecție datorat diametrului gaurii de foraj

CS:        Factorul de corecție datorat prezentei sau absenței mansonului

ER:        Raportul de energie a echipamentului conform ASTM D-4633-86

 

 

CN în aplicațiile practice nu poate avea o valoare mai mare de 2 și preferabil nu mai mare de 1.5. Corecția CN se aplica doar pentru calculul densității relative și a unghiului de rezistență la forfecare, nu se aplică pentru calculul parametrilor nedrenați și de deformabilitate.

 

 

DENSITATEA RELATIVĂ

Dr=(N1,60/A)1/2      Skempton (1986)

 

A: constanta variabila intre 55-65 pentru nisipuri de la fine la grosolane.

 

Parametrul A este exprimat conform Cubrinowski și Ishihara (1999-2000) ca funcție a diferenței dintre indicele golurilor maxim și minim.

 

A=9/(emax-emin)1.7

 

Cămpurile de variație a (emax-emin) sunt preluate din Das et al. (2012) pentru nisipuri curate și nisipuri prăfoase, in timp ce pentru pietriș se poate face referire la datele oferite de Jamiokowakj și Lo Presti (2003).

emax-emin=0.19-0.29

 

 

UNGHIUL DE REZISTENȚA LA FORFECARE

Corelațiile cele mai folosite in ultimi ani, conform NCHRP (2010) sunt:

 

ϕ’=54-27.6034*exp(-0.014*N1,60)                Kulhawy & Mayne (1990)

ϕ’=(20*N1,60)0.5+20                                [pentru N1,60=3.5-30]  Hutanaka & Uchida (196)

ϕ’=27.1+0.3*N1,60-0.00053*N1,602                Wolff (1989)

ϕ’=(15.4*N1,60)0.5+20                                Mayne et al. (2001)

ϕ’=(15*N1,60)0.5+15                                [pentru N1,60>5 ϕ<45]  JRA (1996)

 

O corelație interpolată a valorilor medii ale ϕ este definita prin:

ϕ=20.1* N1,600.2

 

Recent Brown și Hettirachchi (2008) folosesc valori mai precaute ale unghiului de rezistența la forfecare fata de cele precedente care pot fi aproximate cu cele ale unghiului de frecare la volum constant adică rezistența la forfecare in condiții critice fata de care deformațiile ulterioare au loc fără a varia volumul:

 

ϕ’=0.3818*tan-1(24.525*N60/s’)

 

 

PENTRU A CALCULA N60, N1,60:

 

clip0001

 

 

© GeoStru