Date generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Date generale

 

Comanda permite asignarea datelor generale pentru antet (Client, Șantier, Localitate, Operator încercare, Responsabil încercare, Cod angajat, Număr certificate atașate), coeficientul de șiguranță pentru presiunile pe strat (cuprins între 20 și 22, un coeficient de șiguranță egal cu 20 corespunde unui coeficient egal cu 4 al fundațiilor de suprafață), și locația încercării.

 

Avvertenza Inserând locația în format: strada xxxx, localitate, județ, țară va fi identificată automat zona de lucru. Alternativ se pot asigna coordonatele în sistem WGS84 în grade zecimal. Sistemul solicită o conexiune internet pentru identificarea zonei.

 

 

 

© GeoStru