Greutate volumică

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Greutate volumică

 

Meyerhof, 1965

Corelație validă pentru nisipuri, pietrișuri, praf, praf nisipos.  

inc_psv_Meyerhof


 

© GeoStru