Viteza undelor de forfecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Viteza undelor de forfecare

 

Această corelație este validă numai pentru terenuri necoezive nisipoase și pietroase.

 

inc_Vs_ohta

 

Alpha        = coeficientul care depinde de vârsta depozitului

Beta        = funcția de coeficient al compoziției granulometrice

z                = adâncimea în metri

 


 

© GeoStru