Parametrii caracteristici cu CvSoil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Parametrii caracteristici cu CvSoil

 

Dynamic Probing permite definirea a doua stratigrafii: una stabilită de către utilizator pe baza numărului de lovituri, și o alta în funcție de pasul instrumentului.

Stratigrafia pe baza pasului instrumentului este foarte utilă întrucât restituie parametrii geotehnici la fiecare pas, care mai apoi pot fi exportați folosind comanda "Export încercare spre alt software GeoStru", selectând fișierul *.xml pentru CV Soil.

Aceste fișiere pot fi exportate pentru programul CV Soil, pentru determinarea parametrilor geotehnici caracteristici.

 

Pentru a putea prelucra stratigrafia pe pas instrument este necesar:

 

a) definirea în faza de introducere a datelor, pe lângă stratigrafie utilizator, și a stratigrafiei pe pas instrument

 

clip_08

 

 

b) se efectuează Reprelucrarea

 

clip_09clip_010

 

 

 

Pentru a exporta încercarea în CV Soil se va selecta formatul *.xml.

 

Parametrii caracteristici cu Dynamic Probing

Din meniul Date generale - Calcul Nspt  se poate alege modul de calcul al Nspt în strat. De asemenea, printre opțiunile ce se pot selecta se numără și:

 

Distribuție normală R.C.

Valoarea lui Nspt,k este calculată pe baza unei distribuții normale sau gaussiene, fiind fixată o probabilitate de nedepășire de 5%, conform relației:

 

 

unde sNspt este deviația standard a lui Nspt.

 

Distribuție normala R.N.C.

Valoarea lui Nspt,k este calculată pe baza unei distribuții normale sau gaussiene, fiind fixată o probabilitate de nedepășire de 5%, considerând valorile medii ale lui Nspt distribuite normal:

 

 

unde n este numărul de încercări.

 

Prima distribuție furnizează valori apropiate de minime, a doua în schimb apropiate de cele medii.

 

 

© GeoStru