Capacitatea portantă pentru fundații de suprafață

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Capacitatea portantă pentru fundații de suprafață

 

Calculul capacității portante și a tării fundațiilor de suprafață conform următorilor autori:

 

Terzaghi și Peck (1948)      

Supraevaluează tasările, fundație de lățime B (de formă nespecificată), tine cont de adâncimea nivelului freatic (coef. Cw) și de încastrarea fundației (coef. Cd).

 

Meyerhof(1965)        

Metoda supraevaluează capacitatea portantă pentru radier general, fundația cu lățimea B (formă nespecificată), nu tine cont de adâncimea nivelului freatic, tine cont de încastrarea fundației (coef. Cd).

 

Bazaraa (1967) - Peck e Bazaraa(1969)          

Metoda este valabilă pentru teren lateral nealterat, fundație de lățime B (formă nespecificată), tine cont de adâncimea nivelului freatic Cw cu metoda proprie, tine cont de încastrarea fundației (coef. Cd) și de tensiunile efective (Nspt corectat cu tensiune litostatică).

 

Peck, Hanson și Thornburn (1974)      

Metoda este valabilă pentru terenul lateral nealterat, fundație de lărgimea B (formă nespecificată), tine cont de adâncimea nivelului freatic Cw, nu tine cont de încastrarea fundației (coef. Cd) ci de tensiunile efective (Nspt corectat cu tensiunea litostastică).

 

Meigh și Hobbs (1975)          

Fundație de lățime B (formă nespecificată) (ipoteză de bază Terzaghi), metoda este validă pentru diverse tipuri litologice, nu tine cont de adâncimea nivelului freatic Cw (întotdeauna de valoarea 1), tine cont de încastrarea fundației (coef. Cd) și de granulometrie prin raportul Nspt/Qc.

 

Burland și alții (1977)        

Metoda este validă mai ales pentru fundații cu B>3 m, reprezintă o metodă statistică pe cazuri istorice, nu tine cont de încastrarea fundației (coef. Cd și Cw).

 

De Beer - Martens (1957)      

Metoda e valabilă pentru terenuri granulare grosiere (nisipuri-pietrișuri), fundație de lățimea B (formă nespecificată), tine cont de adâncimea nivelului freatic Cw, nu tine cont de încastrarea fundației (coef. Cd) ci de tensiunile efective (Nspt corectat cu tensiunea litostatică).

 

 

Exemplu

 

plateaxdynamic

 

 

 

© GeoStru