Determinarea categoriei de sol

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Determinarea categoriei de sol

 

În faza de determinare a categoriei de sol programul încarcă automat datele încercării curente. Dacă în încercarea curentă a fost definită o stratigrafie, atunci programul identifică automat Adâncimea, Descrierea, Coeficientul de corelație, Tip (coeziv, necoeziv sau coeziv-necoeziv), NSPT.

Datele încărcate automat pot fi modificate independent fată de datele încercării care se prelucrează.

 

Note despre ID Tip

ID Tip: nu este necesară asignarea acestui parametru întrucât este introdus direct de către program în momentul în care se alege tipul (coeziv, necoeziv sau coeziv-necoeziv).

ID Tip poate avea valorile: 2 Coeziv, 1 Necoeziv, 3 Coeziv-Necoeziv

Acest parametru trebuie asignat când se importă date cu ajutorul comenzii Paste (Alipeste).

 

Parametrii geotehnici

Parametrii geotehnici necesari clasificării solurilor sunt calculați cu ajutorul comenzii evidențiate în figura alăturată.

Ei pot fi asignați și de către utilizator iar programul determină categoria de sol în funcție de valorile atribuite.

Determinarea categoriei de sol poate fi efectuată pe baza valorilor NSPT,30 – VS,30 - Cu,30.

În tabelul Domeniu categorii de subsol se pot seta valorile minime și maxime ale parametrilor geotehnici care determină clasa/categoria de sol.

 

clip_07

 

 

 

© GeoStru