Presiune admisibilă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Presiune admisibilă

 

Presiunea admisibilă specifică pe interstrat (cu sau fără efect de reducere a mișcării laterale/deformării) calculată conform cunoscutelor prelucrării propuse de Herminier, aplicând un coeficient de siguranță (în general = 20-22) care corespunde unui coeficient standard al fundațiilor egal cu  4, cu o geometrie standard a fundației cu lățime egală cu 1 m și cu adâncime d = 1 m.

 

 

© GeoStru