Meniul Vizualizează

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul Vizualizează

 

Redesenează

Elimină din foaia de lucru eventualele erori de vizualizare.

 

Deplasează

Deplasează în foaia de lucru curentă imaginea priectului curent fără modificarea coodonatelor.

 

Zoom

Metoda poate oricum modifica vizualizarea folosind numeroasele opțiuni de zoom ale programului, care măresc sau reduc dimensiunile imaginii vizualizate în zona desenului.

 

Zoom fereastră

Prin această comandă este posibil zoom-ul rapid în vecinătatea unei zone specificând unghiurile care o definesc. Regiunea specificată prin unghiurile selectate este centrată în noua vizualizare în cazul în care nu corespunde exact raportului prospectiv al ferestrei deplasate prin zoom. Comanda se poate activa și din bara de instrumente Standard.

 

Zoom dinamic

Realizează un zoom interactiv printr-o extensie a desenului. În timpul zoom-ului dinamic cursorul ia forma unei lupe cu semnele (+) si (-). Ținând apăsat mouse-ul în punctul central al ferestrei și deplasându-l înspre partea superioară a ferestrei, se aplică un factor de zoom de 100%. Invers, ținând apăsat mouse-ul și deplasându-l înspre partea interioară a ferestrei se aplică un factor de zoom de îndepărtare de 100%. La eliberarea mouse-ului zoom-ul se întrerupe. Comanda se poate activa și din bara de instrumente Standard.

 

Zoom Precedent

Activează vizualizarea precedentă celei actuale. Comanda se poate activa și din bara de instrumente Standard.

 

Zoom Total

Revizualizează complet proiectul în interiorul zonei desenului. Nota Zoom-ul nu modifică dimensiunile absolute ale desenului, numai dimensiunile de vizualizare în interiorul zonei de lucru. Comanda se poate activa și din bara de instrumente Standard.

 

Vizualizează Grilă

Desenează o grilă care nu se printează; pasul în x și în y a acesteia se stabilesc de către utilizator din Opțiuni din meniul preferințe. Grila se utilizează numai ca și element de vizualizare. Nu se printează și nu este considerată parte integrantă din desen. Poate fi activată și dezactivată.

 

Textura

Realizează textura taluzului.

 

Foaia de lucru

Se vizualizează foaia de lucru "Taluz", dacă aceasta a fost închisă anterior.

 

Toleranța cursorului

Specifică marginile de sensibilitate ale cursorului în vecinătatea punctului de selecționare. Astfel de valoare trebuie introdusă cu aceeași unitate de măsură ca și coordonatele punctelor.

 

 


© 2019 GeoStru Software