Meniu Date Generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

  Meniu Date Generale

Antet

 

Tabel puncte taluz

Gestionează input-ul numeric al datelor geotehnice (Rt, Rn, Asprime și Descriere) și fiecare fragment al taluzului. Alegând această opțiune apare un tabel în care se găsește numărul de ordine al punctului introdus, coordonatele sale X și Y exprimate în m, coeficienții Rt și Rn (coeficienții de restituire normală și tangențială),m Asprimea și Descrierea.

Este posibilă introducerea în orice punct al tabelului o nouă linie cu ajutorul comenzii <Ins> sau eliminarea unei linii cu tasta <Canc>.

Tabelul poate fi copiat sau exportat în Excel cu butonul drept al mouse-ului alegând opțiunea dorită.

 

N.B. Poziționandu-vă pe coloana coeficientului Rt (și/sau Rn) și apăsând butonul drept al mouse-ului se pot desemna automat valorile de referință ale parametrilor pentru diverse tipologii de materiale (Rocă mamă, Rocă alterată, Detritus sau Nisip).

 

Inrtroducere puncte

Dă posibilitatea de introducere a punctelor taluzului direct; selectarea acestei comenzi vizualizează o bară de instrumente în care se găsește numărul de ordine al punctului, abscisa sa și ordonata realizate printr-un click al mouse-ului pe foaia de lucru. Pentru desemnarea unei valori coordonatelor ajunge poziționarea pe căsuta corespondentă din bara de instrumente, introducerea valorii si confirmarea ei prin tasta <Trimite>.

 

Introducerea unei linii

 

Modifică puncte

Modifică punctele taluzului direct; selectarea acestei comenzi vizualizează o bară de instrumente cu numărul de ordine al punctelor, abscisele și ordonatele acestora specificate printr-un click al mouse-ului în foaia de lucru. Pentru desemnarea unuei noi valori coordonatelor este suficientă poziționarea pe căsuța corespondentă, introducerea valorii și Trimite.

 

Eliminare puncte

Elimină punctele direct; la selectarea acestei comenzi se schimbă cursorul în vecinătatea punctului de eliminat în baza toleranței acestuia.

 

Date generale bloc

 

Deplasează secțiunea în x

Efectuează deplasarea pe axa x cu valoarea introdusă de utilizator.

 

Deplasează sectiunea în y

Efectuează deplasarea pe axa y cu valoarea introdusă de utilizator.

 

Oglindire secțiune

Comandă de oglindire a sitemului de referință.

 

Poziționare bloc

Poziționarea blocului în cădere: stânca realizează o cădere automnată pe taluz în funcție de abscisa în care a fost efectuat un click.

 

Specificare tip barieră

 

Introducere barieră

Pentru introducerea unei bariere selecționați mai întâi tipologia de introdus și apoi poziționați-vă cu mouse-ul în punctul dorit.

 

Eliminare barieră

Pentru a elimina o barieră selectați comanda și poziționați-vă în vecinătatea barierei de eliminat.

 

Vizualizarea tuturor barierelor

Selectarea acestei comenzi duce la vizualizarea tabelului în care au fost definite diferitele tipologii de tabele.

 

Eliminarea tuturor barierelor

Elimină toate barierele introduse pe taluz.

 

 


© 2019 GeoStru Software