Definește tipul de barieră

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu > Meniu Date Generale >

  Definește tipul de barieră

 

Comanda dă posibilitatea specificării diverselor bariere în funcție de dimensiune și de energia absorbită; selecția acesteia duce la deschiderea unei ferestre de dialog în care se pot introduce următoarele date:

 

Introduceți un număr de ordine care să identifice bariera definită.

 

H [cm]

Introduceți înălțimea barierei în centimetri.

 

Grosimea [cm]

Instroduceți grosimea la vârf a barierei în cm.

 

Alfa [°]

Introduceți valoarea unghiului cu care este înclinată bariera în funcție de verticală.

 

Energia [KJ]

Instroduceți valoarea energiei care poate fi absorbită de barieră.

 

 


© 2019 GeoStru Software