Meniul Calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

  Meniul Calcul

 

Congruență date

Efectuează o analiză a datelor introduse; verifică doar carența parametrilor introduși.

 

Metoda considerând masele concentrate (Lumped Mass)

Alegând această opțiune se efectuează calculul traiectoriilor cu metoda considerând masele concentrate Lumped Mass (ipoteza blocurilor puntiforme).

 

Metoda CRSP

Alegând această opțiune se efectuează calculul traiectoriilor cu metoda Colorado Rockfall Simulation Program (ipoteză de bloc tridimensional).

 

Efectuează calcul

Efectuează calculul în baza metodei alese vizualizând traiectoriile masei în baza dimensiunilor sale și a coeficienților de restituire.

 

Întrerupere calcul

Comandă de selectat dacă se dorește întreruperea calculului.

 

Vizualizează traiectorii

Opțiune pentru vizualizarea traiectoriilor specificate în calcul; pentru vizualizare:

 

alegeți comanda Vizualizare traiectorii;

alegeți traiectoria de vizualizat în fereastra- legendă care apare pe ecran.

 

Dacă se dorește vizualizarea tuturor celor determinate prin calcule click cu mouse-ul pe Toate.

 

 

Informații despre traiectorii

Alegând această opțiune este posibilă vizualizarea informațiilor pentru fiecare traiectorie. Pentru aceasta:

 

Selectați o traiectorie cu ajutorul comenzii precedente;

Poziționați-vă pe traiectoria de examinat: cursorul îți va schimba forma în punctele de impact și pe status bar (bara de culoare gri de la baza foii de lucru) astfel vor apărea valorile vitezei de impact, lungimea saltului în funcție de punctul precedent și energia masei la impact.

 

Nu vizualiza traiectoriile

Comanda dă posibilitatea de eliminare a tuturor traiectoriilor vizualizate.

 

Energie barieră

Opțiune care dă posibilitatea de a obține informații în legătură cu energia stâncii în funcție de barieră. Funcția este utilă pentru că dă posibilitatea de a verifica dacă energia pe care o poate absorbi bariera este mai mare decât energia masei de impact; pentru utilizarea acestei opțiuni:

 

Selectionați comanda Vizualizare traiectorii din meniul Calcul;

Selectați traiectoria care vă interesează din legendă culori;

Poziționați-vă cu mouse-ul pe punctul pentru care se solicită informații (Ex . Punctul de introducere a barierei); cursorul ia forma unei linii verticale și pe Status bar (in partea de jos a ecranului) se vizualizează înălțimea, viteza și energia la care a ajuns stânca în acel punct.

 

Vizualizare erori

Desfășoară o sinteză a rezultatelor analizei si semnalează prezența eventualelor erori.

 

 


© 2019 GeoStru Software