Date generale bloc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu > Meniu Date Generale >

  Date generale bloc

 

Greutatea specifică a blocului [Kg/mc]

Greutatea pe unitate de volum a materialului din care este constituit blocul.

 

Modulul de elasticitate [Kg/cmq]

Modulul de elasticitate al blocului.

 

Componența vitezei inițiale în x [m/s]

Componența de-a lungul X a vitezei de plecare; pozitivă de la stânga la dreapta.

 

Componența vitezei inițiale în y [m/s]

Componența de-a lungul y a vitezei de plecare ; pozitivă de jos în sus.

 

Viteza limită de oprire

Valoarea vitezei de la care calculul se întrerupe.

 

Abscisă viteză inițială stâncă [m]

Introduceți valoarea în metri a abscisei corespondente poziției de plecare a stâncii.

 

Ordonată viteză inițială stâncă [m]

Introduceți valoare în metri a ordonatei corespondente poziției de plecare a stâncii.

 

Abscisă finală stâncă [m]

Indicați valoarea abscisei în corespondență cu care stânca va treui să se oprescă.

 

Număr de aruncări

Introduceți numărul de aruncări de examinat începând cu poziția inițială a stâncii. Dacă 1 se activează opțiunea Aruncare punctială, dacă >1 se activează opțiunea Zona de aruncări.

 

Analiza statistică

Pentru fiecare impact înclinația prin varierea între un câmp de valori de la 0 la valoarea maximă și depinde de asprimea și de dimensiunea blocului.

 

Analiză de determinare

Fiecare impact se definește prin caracteristicile geotehnice și geometrice introduse de către utilizator.

 

Forma blocului

Blocul poate fi în formă de disc, cilindru sau sferă; alegerea unei opțiuni abilitează datele geometrice corespondente de atribuit.

 

Aruncare punctuală

Se efectuează o singură aruncare "Număr de aruncări=1"

 

Zona de aruncări

Sunt efectuate mai multe aruncări - se specifică numărul in "Numărul aruncărilor".

 

 


© 2019 GeoStru Software