Meniul Modificã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul Modificã

 

Anuleazã ultima modificare

Anuleazã ultima comandã realizatã în ferestrele active.

 

Copiazã

Copiazã în notite imaginile prezente în foaia de lucru.

 

Lipire

Lipeste în foaia de lucru imaginile copiate în notite (bitmap).

 

Eliminã bitmap

Eliminã orice bitmap lipit în foaia de lucru.

 

 

Functia Copiazã este utilã deoarece cu ajutorul acesteia utilizatorul poate copia în notite ceea ce se vizualizeazã în foaia de lucru (versant, traiectorii, legende, bariere, etc.) si le poate lipi în foaia de lucru.

 

 


© 2020 GeoStru Software