Meniul Vizualizeazã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul Vizualizeazã

 

Redeseneazã

Eliminã din foaia de lucru eventualele erori de vizualizare.

 

Deplaseazã

Deplaseazã în foaia de lucru curentã imaginea priectului curent fãrã modificarea coodonatelor.

 

Zoom

Metoda poate oricum modifica vizualizarea folosind numerosele optiuni de zoom ale programului, care mãresc sau reduc dimensiunile imaginii vizualizate în zona desenului.

 

Zoom fereastrã

Prin aceastã comandã este posibil zoom-ul rapid în vecinãtatea unei zone specificând unghiurile care o definesc. Regiunea specificatã prin unghiurile selectate este centratã în noua vizualizare în cazul în care nu corespunde exact raportului prospectiv al ferestrei deplasate prin zoom. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Zoom dinamic

Realizeazã un zoom interactiv printr-o extensie a desenului. În timpul zoom-ului dinamic cursorul ia foram unei lupe cu semnele (+) si (-). Tinând apãsat mouse-ul în punctul de central al ferestrei si deplasându-l înspre partea superioarã a ferestrei, se aplicã un factor de zoom de 100%. Invers, tinând apãsat mouse-ul si deplasându-l înspre partea interioarã a ferestrei se aplicã un factor de zoom de îndepãrtare de 100%. La eliberarea muuse-ului zoom-ul se întrerupe. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Zoom Precedent

Activeazã vizualizarea precedentã celei actuale. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Zoom Tutto

Revizualizeazã complet proiectul în interioorul zonei desenului. Nota Zoom-ul nu modificã dimensiunile absolute ale desenului, numai dimensiunile de vizualizare în interiorul zonei de lucru. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Vizualizeazã Grilã

Deseneazã o grilã care nu se printeazã; pasul în x si în y a acesteia se stabilesc de cãtre utilizator din Optiuni din meniul preferinte. Grila se utilizeazã numai ca si element de vizualizare. Nu se printeazã si nu este consideratã parte integrantã din desen. Poate fi activatã si dezactivatã.

 

Textura

Realizeazã textura taluzului.

 

Foaia de lucru

Se vizualizeazã foaia de lucru "Taluz", dacã aceasta a fost închisã anterior.

 

Toleranta cursorului

Specificã marginile de sensibilitate ale cursorului în vecinãtatea punctului de selectionare. Astfel de valoare trebuie introdusã cu aceeasi unitate de mãsurã ca si coordonatele punctelor.

 

 


© 2020 GeoStru Software