Meniu Date Generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniu Date Generale

Antet

 

Tabel puncte taluz

Gestioneazã input-ul numeric al datelor geotehnice (Rt, Rn, Asprime si Descriere) si fiecare fragment al taluzului. Alegând aceastã optiune apare un tabel în care se gãseste numãrul de ordine al punctului introdus, coordonatele sale X si Y exprimate în m, coeficientii Rt si Rn (coeficientii de restituire normalã si tangentialã),m Asprimea si Descrierea.

Este posibilã introducerea în orice punct al tabelului o nouã linie cu ajutorul comenzii <Ins> sau eliminarea unei linii cu tasta <Canc>.

Tabelul poate fi copiat sau exportat in Excel cu butonul drept al mouse-ului alegând optiunea doritã.

 

N.B. Poszitionandu-vã pe coloana coeficientului Rt (si/sau Rn) si apãsând butonul drept al mouse-ului se pot desemna automat valorile de referintã ale parametrilor pentru diverse tipologii de materiale (Rocã mamã, Rocã alteratã, Detritus sau Nisip).

 

Inrtroducere puncte

Dã posibilitatea de introducere a punctelor taluzului direct; selectarea acestei comenzi vizualizeazã o barã de instrumente în care se gãseste numãrul de ordine al punctului, abscisa sa si ordonata realizate printr-un click al mouse-ului pe foaia de lucru. Pentru desemnarea unei valori coordonatelor ajunge pozitionarea pe cãsuta corespondentã din bara de instrumente, introducerea valorii si confirmarea ei prin tasta <Trimite>.

 

Introducerea unei linii

 

Modificã puncte

Modificã punctele taluzului direct; selectarea acestei comenzi vizualizeazã o barã de instrumente cu numãrul de ordine al punctelor, abscisele si ordonatele acestora specificate printr-un click al mouse-ului în foaia de lucru. Pentru desemnarea unuei noi valori coordonatelor este suficientã pozitionarea pe cãsuta corespondentã, introducerea valorii si Timite.

 

Eliminare puncte

Eliminã punctele direct; la selectarea acestei comenzi se schimbã cursorul în vecinãtatea punctului de eliminat în baza tolerantei acestuia.

 

Date generale bloc

 

Deplaseazã sectiunea în x

Efectueazã deplasarea pe axa x cu valoarea introdusã de utilizator.

 

Deplaseazã sectiunea în y

Efectueazã deplasarea pe axa y cu valoarea introdusã de utilizator.

 

Oglindire sectiune

Comandã de oglindire a sitemului de referintã.

 

Pozitionare bloc

Pozitionarea blocului în cãdere: stânca realizeazã o cãdere automnatã pe taluz în functie de absciza în care a fost efectuat un click.

 

Specificare tip barierã

 

Introducere barierã

Pentru introducerea unei bariere selectionati mai întâi tipologia de introdus si apoi pozitionati-vã cu mouse-ul în punctul dorit.

 

Eliminare barierã

Pentru a elimina o baroerã selectati comanda si pozitionati-vã în vecinãtatea barierei de eliminat.

 

Vizualizarea tuturor barierelor

Selectarea acestei comenzi duce la vizualizarea tabelului în care au fost definite diferitele tipologii de tabele.

 

Eliminarea tuturor barierelor

Eliminã toate barierele introduse pe taluz.

 

 


© 2020 GeoStru Software