Date generale bloc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu > Meniu Date Generale >

Date generale bloc

 

Greutatea specificã a blocului [Kg/mc]

Greutatea pe unitate de volum a materialului din care este constituit blocul.

 

Modulul de elasticitate [Kg/cmq]

Modulul de elasticitate al blocului.

 

Componta vitezei initiale în x [m/s]

Componenta de-a lungul X a vitezei de plecare; pozitivã de la stânga la dreapta.

 

Componta vitezei initiale în y [m/s]

Componenta de-a lungul y a vitezei de plecare ; pozitivã de jos în sus.

 

Viteza limitã de oprire

Valoarea vitezei de la carecalculul se întrerupe.

 

Abscizã vitezã initialã stâncã [m]

Introduceti valoare în metri a abscisei corespondente pozitiei de plecare a stâncii.

 

Ordonatã vitezã initialã stâncã [m]

Introduceti valoare în metri a ordonatei corespondente pozitiei de plecare a stâncii. Ordinata posizione iniziale masso [m].

 

Abscisã finalã stâncã [m]

Indicati valoarea abscisei în corespondentã cu care stânca va treui sã se oprescã.

 

Numãr de aruncãri

Introduceti numãrul de aruncãri de examinat începând cu pozitia initialã a stâncii. Dacã 1 se activeazã optiunea Aruncare punctialã, dacã >1 se activeazã optiunea Zona de aruncãri.

 

Analiza statisticã

Pentru fiecare impact înclinatia prin varierea înre un câmp de valori de la 0 la valoarea maximã si depinde de asprimea si de dimensiunea blocului.

 

Analizã de determinare

Fiecare impact se defineste prin caracteristicile geotehnice si geometrice introduse de cãtre utilizator.

 

Forma blocului

Blocul poate fi în formã de disc, cilindru sau sferã; alegerea unei optiuni abiliteazã datele geometrice corespondente de atribuit.

 

Aruncare punctualã

Se efectueazã o singurã aruncare "Numãr de aruncãri=1"

 

Zona de aruncãri

Sunt efectuate mai multe aruncãri - se specificã numãrul in "Numãrul aruncãrilor".

 

 


© 2020 GeoStru Software