Defineste tipul de barierã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu > Meniu Date Generale >

Defineste tipul de barierã

 

Comanda dã posibilitatea specificrii diverselor bariere în functie de dimensiune si de energia absorbitã; selectia acesteia duce la deschiderea unei ferestre de dialog în care se pot introduce urmãtoarele date:

 

Introduceti un numãr de ordine care sã identifice bariera definitã.

 

H [cm]

Introduceti înãltimea barierei în centrimetri.

 

Grosimea [cm]

Instroduceti grosimea la vârf a barierei în cm.

 

Alfa [°]

Introduceti valoarea unghiului cu care este înclinatã bariera în functie de verticalã.

 

Energia [KJ]

Instroduceti valoarea energiei care poate fi absorbitã de barierã.

 

 


© 2020 GeoStru Software