Meniul Calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul Calcul

 

Congruentã date

Efectueazã o analizã a datelor introduse; verificã doar carenta parametrilor introdusi.

 

Metoda considerând masele concentrate (Lumped Mass)

Alegând aceastã optiune se efectueazã calculul traiectoriilor cu metoda considerând masele concentrate Lumped Mass (ipoteza blocurilor puntiforme).

 

Metoda CRSP

Alegând aceastã optiune se efectueazã calculul traiectoriilor cu metoda Colorado Rockfall Simulation Program (ipotezã de bloc tridimensional).

 

Efectueazã calcul

Efectueazã calculul în baza metodei alese vizualizând traiectoriile masei în baza dimensiunilor sale si a coeficientilor de restituire.

 

Întrerupere calcul

Comandã de selectat dacã se doreste întreruperea calculului.

 

Vizualizeazã traiectorii

Optiune pentru vizualizarea traiectoriilor specificate în calcul; pentru vizualizare:

 

alegeti comanda Vizualizare traiectorii;

alegeti traiectoria de vizualizat în fereastra- legendã care apare pe ecran.

 

dacã se doreste vizualizarea tuturor celor determinate prin calcule click cu mouse-ul pe Toate.

 

 

Informatii despre traiectorii

Alegând aceastã optiune este posibilã vizualizarea informatiilor pentru fiecare traiectorie. Pentru aceasta:

 

Seletati o traiectorie cu ajutorul comenzii precedente;

Pozitionati-vã pe traiectoria de examinat: cursorul îsi va schimba forma în punctele de impact si pe status bar (bara de culoare gri de la baza foii de lucru) astfel vor apãrea valorile vitezei de impact, lungimea saltului în functie de punctul precedent si energia masei la impact.

 

Nu vizualiza traiectoriile

Comanda dã posibilitatea de eliminare a tuturor traiectoriilor vizualizate.

 

Energie barierã

Optiune care dã posibilitatea de a obtine informatii în legãturã cu energia stâncii în functie de barierã. Functia este utilã pentru cã dã posibilitatea de a verifica dacã energia pe care o poate absorbi bariera este mai mare decât energia masei de impact; pentru utilizarea acestei optiuni:

 

Selectionati comanda Vizualizare traiectorii din meniul Calcul;

Selectati traiectoria care vã intereseazã din legendã culori;

Pozitionati-vã cu mouse-ul pe punctul pentru care se solicitã informatii (Ex . Punctul de introducere a barierei); cursorul ia forma unei linii verticale si pe Status bar (in partea de jos a ecranului) se vizualizeazã înãltimea, viteza si energia la care a ajuns stânca în acel punct.

 

Vizualizare erori

Desfãsoarã o sintezã a rezultatelor analizei si semnaleazã prezenta eventualelor erori.

 

 


© 2020 GeoStru Software